CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức
17/11/2023 08:32:01

Tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức
-----------
Ngày 16 tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.
Tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ công chức, viên chức phụ trách CNTT tại các đơn vị, các xã thị trấn.
Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được giảng viên của Sở TTTT truyền đạt một số nội dung như: Chữ ký số cá nhân VNPT Smart CA và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia, cách lưu dữ liệu vào kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân và tái sử dụng trên cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn bổ sung, quản lý mail công vụ, đồng bộ tài khoản mail công vụ lên điên thoại cá nhân; Hướng dẫn bảo mật thông tin, xác thực 2 yếu tố với tài khoản gmail, zalo phòng chống lừa đảo trực tuyến; hướng dẫn sử dụng các tính năng của Google.
Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của huyện; nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về CNTT; nâng cao trình độ, kiến thức về tin học, các kỹ năng sử dụng ứng dụng CNTT dùng chung của huyện; đảm bảo đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3467
Trước & đúng hạn: 3467
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 23:55:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN PHÚ THÁI - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Thắng

Địa chỉ: Số 61 đường Trần Hưng Đạo - thị trấn Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.720.262

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0