GIÁO DỤC-Y TẾ
Thông báo số 40 của BCĐ phòng chống Covid - 19 thị trấn Phú Thái.
31/12/2021 04:26:11

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHÚ THÁI

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /TB-BCĐ

Phú Thái, ngày 18 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

trên địa bàn thị trấn Phú Thái.

Kính gửi: - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Phú Thái.

- Cán bộ, nhân dân thị trấn Phú Thái

Thực hiện Công văn 4757/UBND- VP ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn huyện Kim Thành, chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Phú Thái và cán bộ, nhân dân thị trấn Phú Thái cần thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên đài truyền thanh thị trấn, cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến dịch bệnh trong nước, trong tỉnh, trong huyện, trong thị trấn; thông tin các khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp để người dân chủ động phòng chống dịch cho bản thân và gia đình; vận động người dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, thông báo về cho BCĐ phòng chống dịch Covid thị trấn về các tổ chức, cá nhân vi phạm các hoạt động phòng chống dịch Covid - 19, nhất là các trường hợp trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch bệnh diễn biến phức tạp mà không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực; các lái xe (vận tải đường dài, xe 100, xe taxi ) đi về từ vùng dịch mà không khai báo y tế người điều trị khỏi bệnh, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, người cách ly y tế tại nhà, người ho, sốt trong cộng đồng, hoạt động của các hiệu thuốc.... Khuyến khích khai báo điện tử đối với những người về từ vùng dịch và tự mua test nhanh kháng nguyên để xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bản thân và người thân trong gia đình.

2. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19, với phương châm: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiêm vét, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại đúng theo qui định, không để sót người đủ điều kiện tiêm mà không được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo tỷ lệ người dân được tiêm phòng cao nhất; trong đó nêu rõ, những người đủ điều kiện tiêm vắc xin nhưng không tiêm phải chịu trách nhiệm tự trả viện phí nếu mắc Covid-19.

3­. Hạn chế một số hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Dương lịch:

- Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ lễ tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K ( khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách) của Bộ Y tế.

- Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê ... không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về kể từ 0 giờ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 03/01/2022. Nếu có nhu cầu bán hàng phục vụ tại chỗ thì chủ nhà phải đăng ký với UBND thị trấn và thực hiện test nhanh kháng nguyên cho khách có sự giám sát của nhân viên y tế.

- Khuyến khích các nhà thuốc, quầy thuốc... ( nói chung là các cửa hàng dược ) nhập test nhanh kháng nguyên SARS - CoV-2 ( những loại test có trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép) để phục vụ nhu cầu của nhân dân tại địa phương.

- Giao Tổ xử lý vi phạm, Ban Công an, Ban quân sự, các KDC phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức không chấp hành.

Trưởng ban chỉ đạo PCD Covid- 19 thị trấn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Phú Thái và cán bộ, nhân dân thị trấn Phú Thái thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP;

TRƯỞNG BAN

CHỈ TỊCH UBND THỊ TRẤN

Phạm Xuân Hà

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 270
Trước & đúng hạn: 270
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 12:14:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN PHÚ THÁI - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đức Thắng

Địa chỉ: Số 61 đường Trần Hưng Đạo - thị trấn Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.720.262

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0